Chung cư giá rẻ có được gói 30.000 tỷ?

Chung cư thu nhập thấp, nhà ở xã hội được hỗ trợ vay lãi xuất ưu đãi của chính phủ đã phát huy hiệu quả khi nhiều người dân có nhu cầu mua nhà đã tiếp cận và vay được vốn để mua nhà. Xong nhiều chung cư thương mại cũng tiếp cận và được cho vay gói hỗ trợ này nhưng còn rất hạn chế. Nhiều chủ đầu tư … [Read more...]