Đất đấu giá có phải nộp thuế trước bạ

Xin chào mọi người , cho tôi hỏi: tôi có đấu thầu và trúng một lô đất đấu giá của nhà nước, vậy tôi còn phải đóng những thuếgì nữa ngoài tiền mua đất.  Đất đấu giá phải nộp thuế trước bạ hoặc không phải nộp thuế như sau: theo thông tư bộ Tài Chính Số: 25/VBHN-BTC Điều 1. Đối tượng chịu lệ … [Read more...]