Không nên phát triển chung cư mini theo hướng tự phát!

Dân số thủ đô Hà nội đạt tới 7,1 triệu người, diện tích  3328,9 km2 , Hà nội đất chật người đông, không gian cây xanh ít, đường xá trật chội, nhất thiết cần những chung cư cao tầng mới bù đắp được áp lực nhà ở cho dân số , nhiều giải phát nhà ở đã được các cơ quan ban ngành triển khai, nhưng thực tế … [Read more...]