Chọn mầu sơn cần chú ý những sai lầm

Khi chọn mầu sơn cần chú ý, cận trọng trước khi sơn: khi ta chọn mầu trong bảng mầu thực tế sẽ không giống như bảng mầu. Vậy nên cần có người tư vẫn kỹ càng hoặc nhờ thợ sơn có kinh nghiệm sơn nhiều công trình. Lựa chọn mầu sơn qua an toàn: vì sợ sự khác biệt, bạn không dám sơn màu sắc yêu thích? … [Read more...]