Lần đầu chuyển nhượng nhà đất có mất thuế thu nhập cá nhân 2%

Theo điều 4 Luật Thuế thu nhập, người có duy nhất một nhà, khi chuyển nhượng sẽ không phải nộp thuế suất 2% trên tổng giá trị. Và để chứng minh cho việc này bạn lên chi cục thuế hướng dẫn lấy tờ khai bản cam kết  rồi lên ủy ban quận (huyện) xác nhận đây là tài sản nhà đất duy nhất thuộc quyền sở hữu … [Read more...]